Hướng Dẫn Đặt Hàng Qua App iLoka

Quý khách hàng nếu có nhu cầu đặt hàng qua App iLoka xin hãy làm the cách sau:

Quét Mã QR Code để truy cập vào cửa hàng The Coffee Vy’s

Ảnh mã QR code iLoka

Truy cập Link shop trên iLoka

Link shop