Ô Long Nhài Sữa

45.000 55.000 

Thêm Topping (Extra)

Giá sản phẩm: 45.000 
Topping:
Tổng cộng: