Trà Sữa Gạo Rang

40.000 

Thêm Topping (Extra)

Giá sản phẩm: 40.000 
Topping:
Tổng cộng: